• Mac
 • iPhone
 • iPad
 • iPod
 • Apple TV
 • iRobot
 • Sonos
 • Sleeves & Tassen
 • Netwerk
 • Opslag & Geheugen
 • Philips Hue
 • Software
 • Tekentablets
 • Printers & Scanners
 • Speakers & Headphones
 • Kabels
 • Cadeautips
 • Withings
 • Gadgets
 • Aanbiedingen

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van LJS Automatisering BV (hierna LJS). In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe LJS omgaat met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerking

LJS Automatisering BV, gevestigd aan de Lutherse Burgwal 11 Den Haag, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een account voor de website www.ljs.nl, voor de verwerking van het plaatsen en afhandelen van bestellingen bij de fysieke winkel, reparaties alsmede het afhandelen van een open sollicitatie.

Categorie├źn persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen.

LJS verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

Registratie account

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), emailadres, telefoonnummer: om een account aan te maken voor de website www.ljs.nl . De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. De genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan LJS verstrekken, indien een van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Plaatsen van een bestelling

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), emailadres, telefoonnummer, betaalgegevens: om uw bestelling te plaatsen en door te sturen naar de LJS winkel die de bestelling zal verzamelen en aanleveren. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien de gegevens niet worden verstrekt kunt u geen bestelling plaatsen. De genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Verzamel en leveren van bestellingen

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), emailadres, telefoonnummer, bestelgegevens: om uw bestelling te verzamelen en vervolgens op het juiste adres af te leveren, inclusief pakbon(nen). De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw bestelling niet verzamelen en/of afleveren op het juiste adres. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na de bestelling vanwege fiscale redenen.

Reparaties

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), emailadres, telefoonnummer: om tot een reparatie over te gaan. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien de gegevens niet worden verstrekt kunnen wij de reparatie niet in behandeling nemen. De genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Toezenden van de nieuwsbrief

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam), emailadres: om u de nieuwsbrief toe te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. U kunt uw gegevens toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt mag LJS u de nieuwsbrief niet toesturen. De genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Klachten

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), emailadres, telefoonnummer, reden voor contact, eventuele bijlage(n), IP-adres: om vragen en/of opmerkingen via het contactformulier van LJS te behandelen. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan LJS uw klacht niet in behandeling nemen. De genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Open sollicitatie LJS

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), emailadres, telefoonnummer, motivatie, CV: om open sollicitaties te ontvangen of een sollicitatieprocedure in gang te zetten. De rechtsgrond is het voorbereiden van een (arbeids)overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen. De genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Ontvangers/ categorie├źn van ontvangers

De u betreffende persoonsgegevens kunnen door LJS, zo nodig, worden verstrekt aan:

Derden zijn bijvoorbeeld IT leveranciers van verschillende systemen en tooling, die LJS gebruikt om haar service aan de klanten aan te kunnen bieden. Met deze derden zal LJS uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkingsovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Beveiliging

LJS gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. LJS zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk uw gegevens 100% te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

LJS bewaart persoonsgegevens op een beveiligde server.

Indien LJS gebruikt maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van LJS zal uitvoeren, zal LJS deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.
Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze melden aan LJS. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door LJS onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om een bepaald doel te realiseren. Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons)gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden, zoals pakbonnen met uw NAW en aankoopgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

LJS kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, het wissen van gegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van uw toestemming.

Via de nieuwsbrief kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief.

Uw recht uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op een van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kunt u een verzoek indienen. Wij vertellen u binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als het verzoek erg complex is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd.

Uw verzoek kunt u schriftelijk of elektronisch bij ons indienen. Postadres:

LJS Automatisering BV
Lutherse Burgwal 11
2512 CB Den haag

Emailadres: privacy@ljs.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kunt u vinden op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.